Trường có cơ sở vật chất chưa được khang trang cho lắm, chưa đủ phòng học phải để phòng cũ sử dụng.

Tuy nhiên năm nay trường cũng được sự quan tâm của các cấp nhà trường đã có bếp ăn một chiều và mở bán trú được

Hình ảnh bếp ăn một chiều của trường MN Ân Hảo Đông

Hoạt động bán trú Trường MN Ân Hảo Đông